Gå till:

Skogforsks simuleringar lade grunden

Foto: SCA
SCA gör den största skogsindustrisatsningen på decennier i Sverige med en stor och helt ny massafabrik i Östrand. Men innan satsningen klubbades fick Skogforsk göra en del av logistikutredningen.

– Vi är en av världens största nettoköpare av massa och det blir billigare att tillverka den själva, säger Henrik Sakari som projektleder logistikfrågorna på SCA inför den nya fabriken.

Men en trygg råvaruförsörjning är förstås avgörande för att kunna räkna hem investeringen.

– För att kunna ta det definitiva beslutet om nya Östrand behövde vi snabbt testa hur olika scenarier påverkar råvaruflödet, och särskilt hur våra lager klarar alla upptänkliga variationer i inflödet av ved, säger Henrik Sakari.

Team om tre personer på SCA jobbar med nio olika utvecklingsprojekt som enbart handlar om att utveckla råvaruförsörjningen till den nya fabriken. Det handlar bland annat om tåg- och biltransporterna, ny inmätning och utbyggnad av terminaler i Sundsvallsområdet. Men man saknar kompetensen för att simulera hur olika scenarier påverkar råvaruflödet. Den hittade man istället på Skogforsk.

– Simuleringens största fördel – förutom att ta hänsyn till risker – är att verktyget har ett stort pedagogiskt värde, säger Petrus Jönsson som är matematiker och arbetar med systemanalyser på Skogforsk.

Simuleringsmodeller förenklar verkligheten, det blir lätt att förstå samband mellan olika delar men även få överblick av helheten i systemet. Simuleringen ger till exempel ökad förståelse av flöden i ett stort försörjningssystem genom att resultaten av förändringar och beslut visas direkt i modellen.

Ur Vision nr 1-2016. Text: John Sandström

Anlita Skogforsk för simuleringsuppdrag

Behöver ni jämföra olika maskinsystem? Står ni inför förändringar av virkesflödena? Måste lagernivåerna sänkas eller ska industrins kapacitet öka under nästa år? Kontakta Petrus Jönsson och diskutera hur vi hjälpa till!