Gå till:

Viltanpassad skogsskötsel i praktiken

Foto: Rose-Marie Rytter
Välkommen att delta i utbildningspaketet Viltanpassad skogsskötsel i praktiken!

Utbildningspaketet vänder sig till skogsägare och yrkesverksamma i skogsbruket och består av tre delar. De två första delarna kan du välja att ta del av separat men för att få följa med på exkursionen krävs det att du genomfört de två tidigare momenten.

Del 1: Webbaserad teoriutbildning

Denna del innefattar ett pedagogiskt utformat inlärningsmaterial, inklusive den senaste forskningen i ämnet. Målet är ökad insikt i sambanden mellan klövviltets betesmönster och skogliga variabler på såväl bestånds- som landskapsnivå. Sådan insikt är grunden för att självständigt kunna fatta effektiva och målinriktade beslut kring viltanpassad skogsskötsel. Självstudierna består av åtta kapitel och avslutas med ett kunskapstest. Deltagaren går självständigt igenom materialet i den takt som passar.

Del 2: Webbseminarium

Under utbildningens gång kommer det finnas möjlighet att delta vid webbseminarier, lett av forskare på Skogforsk. Syftet med seminarierna är att ta upp olika frågor och ge möjlighet att diskutera funderingar som uppkommit under teoriutbildningen.

Seminarierna sänds via Youtube och deltagarna har möjlighet att livechatta och ställa frågor till forskarna. Avsnitten går också att se och kommentera i efterhand. 

Nästa seminarium:


Del 3: Exkursion till demonstrationsytor

Som avslutande del i utbildningspaketet erbjuds kursdeltagarna att träffas under en exkursionsdag ute i skogen på utvalda demonstrationsytor med praktiska exempel på olika viltanpassade skogsskötselåtgärder. Syftet med exkursionerna är att ge kursdeltagarna möjlighet att skapa sig en verklig bild av hur olika åtgärder kan se ut i praktiken. Det ger en bättre referensram för det egna arbetet, såväl som för framtida diskussioner och kunskapsutbyte. Exkursionerna leds av en eller flera forskare som representerar områdena vilt och skogsbruk.

Nästa exkursion: 

  • Planeras för våren 2019. Mer info kommer.

Utbildningen är gratis

Utbildningen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och är kostnadsfri för dig som deltagare. Du bekostar själv resa och logi i samband med exkursionen. För att kunna delta i webbaserade moment i utbildningen behöver du tillgång till dator eller surfplatta med internetanslutning.

För att leva upp till kraven på redovisning som finansiären ställer behöver vi samla in en del personuppgifter om kursdeltagarna, bland annat personnummer. Skogforsk använder endast personnumren för redovisning gentemot EUs landsbygdsprogram. För att kunna hjälpa till vid kursrelaterade frågor, till exempel borttappade inloggningsuppgifter, lagrar vi namn och din e-postadress.

Genom att anmäla dig till kursen godkänner du att Skogforsk lagrar dina personuppgifter. Du kan när som helst begära att vi raderar dina personuppgifter genom att mejla skogforsk@skogforsk.se.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg.jpg

 

Fyll i dina uppgifter nedan. Därefter får du ett e-postmeddelande med en länk som du använder för att genomföra kursen. Spara meddelandet och använd länken varje gång du startar kursen. Då kommer vår sajt ihåg hur långt du kommit i dina studier.
Lycka till!

Anmälan

(Så behandlar vi dina personuppgifter)

(Denna kurs är webbaserad och länk till den skickas i mail efter anmälan)