Gå till:
Plantval - Gran är ett verktyg som hjälper dig att välja rätt skogsodlingsmaterial (bestånd & fröplantager) genom att rangordna dem efter beräknad produktion på den aktuella lokalen.