Gå till:

Björkrapport

Det är författarnas förhoppning att det här arbetet leder till att resursen björk i framtiden kan nyttjas på ett bättre och effektivare sätt inom alla dess olika värden

Sverige har två björkarter, vårtbjörk och glasbjörk. Fjällbjörken räknas oftast som en underart till glasbjörk. Björken (båda arterna) är det tredje vanligaste trädslaget efter tall och gran med 12,5 procent av virkesförrådet i hela landet. Andelen björk minskar snabbt med åldern. I ungskog upp till 9 cm i diameter är 35 procent av virkesförrådet björk, men över 30 cm har det sjunkit till cirka 5 procent.

Rapporten är en sammanställning av den forskning och empiriska erfarenhet som finns för vårt största lövträdslag björk. Syftet är att utifrån den samlade kunskapen bedöma björkens möjligheter i ett framtida brukande och att identifiera kunskapsluckor och brister som kan förbättra trädslagets framtidsutsikter

Läs mer i rapporten. Den kan läsas gratis som pdf eller köpas i tryckt format.

Björkens möjligheter – en kunskapssammanställning pdf.

Pris: 75 kr
1