Gå till:

Avverkning av träd nära trafikerade vägar

Foto: Per Thorneus
Vad ska du tänka på vid averkning nära väg?

Vid avverkning av träd nära trafikerade vägar kan det uppstå riskfyllda situationer som kräver kunskap och försiktighet. Planering och rätt genomförande är viktigt för att hålla hög säkerhet.

I dokumentet ges tips och råd på hur du bör agera vid avverkning nära väg. Ladda ner dokumetet via länken nedan.

Ladda ner gratis