Gå till:

Avlägg vid artrik vägkant

Rutiner för vägsträckor med artrika vägkanter, faunapassager eller andra speciella väganordningar

För upplag av virke och skogsbränsle längs allmänna vägar finns ett antal olika regelverk. I dokumentet beskrivs rutinerna och förfarandet som gäller för de vägsträckor som är klassade som artrika. Dokumentet tar även upp rutiner kring några övriga företeelser som kan påverka besluten, exempelvis faunapassager eller speciella väganordningar.

Ladda ner gratis