Gå till:

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

2021 var ett händelserikt år: ny ramperiod, omsättningsrekord, nya uppdragsutbildningar och spännande projektuppstarter. Allt i skuggan av pandemin.

Skogforsks uppdrag är att bidra till hållbar utveckling i skogsbruket till nytta för samhället. För att lyckas med detta måste vi höja blicken, jobba långsiktigt och jobba på många fronter samtidigt. 2021 var första året på en ny fyraårig strategiperiod (vi kallar det ramperiod). Forsknings- och innovations­strategin 2021-2024 innebär en ambitions­höjning inom alla verksamhetsområden och vi har kommit igång bra under 2021. Läs mer om vårt händelserika år.

Ladda ner gratis