Gå till:

Vision nummer 3, 2021

Vision nummer 3, 2021

Hur försvarar sig granen vid perioder av torka? Läs om vad Petter Öhrn och Mats Berlin kommit fram till i studier.

Vad genererade skogsbruksåret 2020 för intäkter och kostnader? Och hur såg lönsamheten ut? Hur ska skogen bli lönsammare och hur ser siffrorna ut jämfört med tidigare år?

Läs också om hur dikesrensning kan öka skogstillväxten, om hur rotröteresistenta granar kan bli verklighet i framtiden och om hur återvätning av bördiga torvmarker kan vara klimatsmart.

Detta och mycket mer i senaste Vision.

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen är tänkt att ge inspiration och inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Ladda ner gratis