Gå till:

Vision 4, 2021

Vision 4, 2021

Årets sista nummer!

Läs om adaptivt skogsbruk och skogsskador. Och hur ska föryngringsfrågorna axlas?

Detta och mycket mer i senaste Vision.

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen är tänkt att ge inspiration och inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Ladda ner gratis