Gå till:

Års- & hållbarhetsredovisning 2020

Läs om hur Skogforsks arbetar för att bidra till en hållbar utveckling, både inom skogsbruket och inom vår egen verksamhet!

Skogforsk har tagit stora kliv i sitt hållbarhetsarbete de senaste åren. Viktiga verktyg i vårt hållbarhetsarbete är de årliga intressentdialogerna och de globala hållbarhetsmålen. Genom att kartlägga vilka globala hållbarhetsmål varje projekt och forskningsresultat bidrar till, tydliggör vi hur vår forskning och verksamhet ökar den hållbara utvecklingen i skogsbruket. Vi mäter också våra egna koldioxidutsläpp och arbetar på att minska dessa. Ett fokusområde är förstås vår egen arbetsmiljö. Hur vi arbetat med dessa verktyg och mål samt vad de resulterar i kan du läsa i 2020 års års- och hållbarhetredovisning.

Ladda ner gratis