Gå till:

Vision 4-2019

Foto: Skogforsk/Bitzer
Trycket ökar på skogen. Fossilbaserade produkter ersätts av skogsbaserade när en biobaserad samhällsekonomi växer fram. Men hur stor är potentialen? Vision tar ett grepp på skogstillväxten.

Röster höjs om att Sveriges årliga skogsavverkningar redan har slagit i taket. Det innebär i så fall att tillväxten på den skogsmark som brukas måste öka för att skogen ska räcka till en ökad efterfrågan. Om detta resonerar bland andra Skogforsks Johan Sonesson i fjolårets sista nummer av Vision. Och Skogforskkollegan Rolf Björheden analyserar vad det skulle kosta att öka tillväxten i skogarna. Tidningen bjuder också på en inblick i hur Sveaskog, Holmen, Södra och Mellanskog jobbar för att nå sina tillväxtmål.

Dessutom:
-Markberedning ger hög tillväxt - länge
-Brist på skötsel hotar skogens naturvärden
-Ser vi en återkomst för GROTEN?
-Elektrifiering av skogsmaskiner 


Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen är tänkt att ge inspiration och inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Ladda ner gratis