Gå till:

Vision 2-2020

Foto: Sverker Johansson/Bitzer
Nytt fullmatat nummer med fokus skogsskötsel.

Årets andra nummer är fullmatat med bland anant fokus skogsskötsel. Älgbetesinventeringen, ÄBIN, och färska analyser av bland annat Skogforsk visar på stora kvalitetsbrister i våra ungskogarna. Och vad innebär det för tillväxten?   

Detta nummer av Vision innehåller även intresssant läsning om:

  • Nya ABSE 20 – Tydligare spelregler för affärer inom skogsentreprenad.
  • Nytt beslutsstöd ska minska riskerna vid upplag av virke längs vägarna.
  • Dialogprojektet – vägen till framgångsrika team, vi-känsla och verksamhetsutveckling .

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen är tänkt att ge inspiration och inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Ladda ner gratis