Gå till:

Vision 1-2020

Foto: Jan Mastnik
Lyckade föryngringar är viktigt för den framtida skogsproduktionen, sägs det ofta. Men hur lyckade är dagens föryngringar egentligen?

En studie gjord av Skogforsk visar att cirka var fjärde planterad planta är försvunnen tre år efter plantering. Utifrån studien diskuterar vi ståndortsanpassningen och antalet planterade plantor per hektar, med de stora skogsbolagens skötselansvariga.  

Detta nummer av Vision innehåller också intressant läsning om

  • nya faktaunderlag till livscykelanalyser vilka är ett viktigt verktyg för hur många företag kommunicerar sin hållbarhet
  • hur skogsbranschen kan skära i sina transportkostnader
  • törskaten som fortsatt vållar problem i norra Sverige

Och så blickar vi bakåt:  i början av seklet sattes mängder av mål som skulle vara uppfyllda år 2020. Ni känner säkert igen: "2020 ska vi ha ökat/minskat transporterna/tillväxten/utsläppen med 20%". Under året fördjupar vi oss i hur det gick! 

Ladda ner gratis