Gå till:

Kalender 2020

Kalendern är en del av Skogforsks års- och hållbarhetsredovisning 2019.

Varje månad representerar ett skogsbrukstema och har en korrelerande webbsida på följande länk Års- och hållbarhetsredovisingar. På webbsidan fördjupar vi oss i temat och beskriver vad det innebär, möjligheter och problem samt berättar om vad vi på Skogforsk har jobbat och jobbar med, inom området

Ladda ner gratis