Gå till:

Det svenska skogsbrukets klimatpåverkan

Skogen är Sveriges viktigaste redskap för att motverka växthuseffekten, och en högre virkesproduktion ökar klimatnyttan. Det visar den här rapporten som undersökt skogsbrukets klimatpåverkan.

I rapporten sammanfattas nuvarande kunskap med fokus på skogens roll i klimatarbetet. En överblick av kolflödena globalt och i Sverige presenteras. Skogstillväxt och avverkning ställs i relation till landets årliga utsläpp av koldioxid totalt, samt från skogsbrukets arbeten. Dessutom diskuteras hur klimatnyttan av skogsbruket och av skogsindustrins produkter kan höjas och vad skogsbruket kan göra för att minska sina egna klimatutsläpp.

Bland annat konstateras att ett års tillväxt i Sveriges skogar binder mer än tre års utsläpp av koldioxid och mängden virke i skogen har under de senaste hundra åren ökat i en omfattning som motsvarar två miljarder ton koldioxid, dvs 40 års totala utsläpp från Sverige på nuvarande nivå. Skogsbrukets egna utsläpp av CO2 ligger på nivån en miljon ton per år.

De skogsprodukter som varje år tas ut från skogarna minskar genom substitutionseffekter utsläppen med 40 miljoner ton. Om mer av biomassan i den avverkade skogen utnyttjades skulle klimatnyttan kunna höjas till 60 miljoner ton per år, mer än de årliga svenska utsläppen, 54 miljoner ton. Vid ökat uttag stiger alltså klimatnyttan ytterligare, så länge tillväxten upprätthålls.

Läs mer i rapporten "Det svenska skogsbrukets klimatpåverkan". (PDF)

Ladda ner gratis