Gå till:

Vision 2-2018

Allt fler förväntningar finns på vad skogen ska göra och vad skogsråvaran ska räcka till. Vision 2-2018 presenterar pågående forskning för att på olika sätt uppmärksamma och lösa denna utmaning.

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen ger inspiration och inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

I det här numret kan du bland annat läsa om:

  • Älgskadornas effekt både på tillväxt och framtida virkesegenskaper
  • Drönare och satelliter kan användas för att identifiera biologisk mångfald
  • NS-beståndens möjligheter att skapa biodiversitet och biomassa
  • Tips till dig som vill anlägga bestånd med snabbväxande lövträd
  • Värdet av de långliggande fältförsöken

Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Ladda ner gratis