Gå till:

Vision 1-2018

Enligt prognoser blir den svenska skogen allt yngre. I det här numret av Vision publicerar vi den första i en serie artiklar om konsekvenserna av kortare omloppstider.

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen ger inspiration och inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

I det här numret kan du bland annat läsa om:

  • Skog i förändring – ny artikelserie om omloppstider
  • Skördarna kartlägger skogen träd för träd
  • Bättre avlägg med ny GIS-modell
  • Bandskotare en del av lösningen?
  • Framtidens drivningsplanering

Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Ladda ner gratis