Gå till:

Upphandling – en handledning inom broförvaltning

Den här handledningen är tänkt att underlätta upphandling av tjänster för underhåll av broar. Den beskriver bland annat upphandlingsformer, entreprenadformer och standardbestämmelser.

Kunskap om upphandlingsformer, entreprenadformer och standardbestämmelser är avgörande för att minimera riskerna och kostnaderna i ett uppdrag. Den här handledningen ingår i serien om broförvaltning och har tagits fram för att ge vägledning till ägare av konstruktioner på enskild väg när det kommer till att åtgärda brister på befintliga broar eller att anlägga en ny konstruktion. De övriga delarna i serien heter Förvaltning och Inspektion.

Handledningen beskriver upphandlingsprocessen och rollerna i den, de olika entreprenadformer som finns att tillgå samt vilka avtal och viktiga dokument som bör upprättas under processens gång.

Inom entreprenadrätten finns ingen enskild lag som direkt är tillämplig utan regelverket utgörs främst av utformade standardbestämmelser. I handledningen beskrivs vilka bestämmelser som är tillämpbara och lämpliga mallar som kan användas vid olika typer av avtal finns listade med länkar.

Beställ handledningen i tryckt format eller ladda ner den gratis:

Upphandling – en handledning inom broförvaltning

Bilagor – mallar

1. Administrativa föreskrifter AB04_mall
2. Administrativa föreskrifter ABT06_mall
3. Anbudsformulär AB04_mall
4. Anbudsformulär ABT06_mall

Pris: 49 kr
1