Gå till:

Inspektion – en handledning inom broförvaltning

Att äga och förvalta broar medför ett stort ansvar för funktion och säkerhet. Den här handledningen är tänkt att ge råd och stöd för inspektion av brokonstruktioner.

Att äga och förvalta broar medför ett stort ansvar för funktion och säkerhet. Inspektioner ska utföras systematiskt och regelbundet för att kontrollera att kraven på framkomlighet och säkerheten är uppfyllda på och invid bron. Inspektionen utgör även ett underlag för planering av underhåll och reparationer. Förståelsen av hur konstruktioner fungerar och hur nedbrytningsprocesser påverkar valda material, ställer krav på erfarenhet och teknisk kompetens.

Denna handledning innehåller:

  • beskrivning av tillvägagångssättet vid broinspektion (förberedelse, genomförande, dokumentation)
  • illustrerande exempel på vanligt förekommande skador och en beskrivning av brons konstruk¬tionsdelar och dess funktionella egenskaper
  • blanketter att använda vid inspektion av olika brotyper (rörbro, stålbalkbro, betongbro, träbro samt bro av sten).
  • blanketter för inmätning av rörbro och stålbalkbro som ger nödvändigt underlag för att kontrollberäkning av tillåten trafiklast ska kunna utföras.

Handledningen ingår i en serie om broförvaltning där de övriga dokumenten heter Förvaltning och Upphandling. Samtliga handledningar är i första hand framtagna för privata ägare av konstruktioner, utan statligt stöd.

Beställ handledningen i tryckt format eller ladda ner den gratis:

Inspektion – en handledning om broförvaltning

Bilagor

1.1 Inspektionsblankett rörbro
1.2 Inspektionsblankett stålbalkbro
1.3 Inspektionsblankett betongbro
1.4 Inspektionsblankett träbro
1.5 Inspektionsblankett stenbro
1.6 Samtliga inspektionsblanketter i Excel
2.1 Instruktion för inmätning av rörbro
2.2 Instruktion för inmätning av stålbalkbro

Pris: 49 kr
1