Gå till:

Förvaltning – en övergripande brohandledning

Funktionella och säkra broar är en förutsättning för ett fungerande vägnät. Den här handledningen ingår i en serie om tre som är tänkt att vägleda dig som äger broar i förvaltningen av dem.

Att äga och förvalta broar medför ett stort ansvar för funktion och säkerhet. Den här handledningen syftar till att ge ägare av brokonstruktioner på enskilt vägnät grundläggande vägledning för att genomföra förvaltningens aktiviteter – inspektion, planering, upphandling och åtgärd.

I handledningen beskrivs en metodik för hur man kan arbeta strukturerat och förebyggande och med dessa aktiviteter. I dokumentet finns även en beskrivning av vanligt förekommande brotyper. 

Handledningen ingår i en serie om broförvaltning där de övriga dokumenten heter Inspektion och Upphandling. Handledningarna riktar sig i första hand till privata ägare av konstruktioner, utan statligt stöd.

Förvaltningsprocessen

 

Beställ handledningen i tryckt format eller ladda ner den gratis:

Förvaltning – en övergripande brohandledning

Bilagor

Underhållsplan stålbalkbroar

Underhållsplan träbror

A'-priser för broåtgärder 2018 (Trafikverket)

Pris: 49 kr
1