Gå till:

Vision 1-2017

Läs om resultaten från Skogforsks stora virkesvärdestest och mycket annat i Vision.

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen ger inspiration och intressanta inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

  • Virkesvärdestest. Vilka maskiner mäter bäst? Vilka ger minst kapsprickor och dubbskador?
  • Bättre markberedning – möjligheter och utmaningar.
  • Drivning och markberedning förstör död ved.
  • Utbytesprognoser – lika viktigt jobba med personalen som tekniken.

Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Ladda ner gratis