Gå till:

Vision 3-2017

Vilka är vinsterna med hyggesfritt? Hur stora är skillnaderna i virkesproduktion och drivningskostnader gentemot trakthyggesbruk? Det här numret handlar bland annat om hyggesfria skötselmetoder.

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen ger inspiration och inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

I det här numret kan du bland annat läsa om:

  • Årets Golden Logger-finalister ger sina recept för att vara framgångsrika skogsentreprenörer.
  • Skogsbrukets kostnader fortsätter öka, men maskinerna presterar bättre. Läs om skogsbrukets kostnadsjakt i flera artiklar.
  • Vad får man för 50 miljoner? Det här resultaten gav Skogforsks extrasatsning på produktivitet och skonsamhet.
  • Hyggesfritt – möjligheter och utmaningar. Och glöm inte hänsynen!
  • ... det och mycket mer i Vision nummer tre.

 Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Ladda ner gratis