Gå till:

Vision 2-2017

Hur kan skogsbruket möta det ökande behovet av råvara? Läs om det och mycket annat i Vision 2-2017.

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen ger inspiration och intressanta inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

  • Skotare med banddrift
  • Forn- och kulturlämningar kan hittas - och räddas - med laserdata.
  • Vägen till hållbara vägar
  • Så kan skogen öka produktionen och möta efterfrågan


Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Ladda ner gratis