Gå till:

Skonsam och produktiv skogsteknik

Pendelarmsskotaren Xt28.
2013 satsade Skogforsk 50 miljoner extra på utveckling av teknik och metoder för ökad skonsamhet och produktivitet i skogsbruket. Den här rapporten sammanfattar den treåriga forskningssatsningen.

I satsningen prioriterades FoI-projekt som bedömdes kunna komma skogsbruket till nytta snabbt och som skulle få stor effekt. Insatsområdena var:

Forskning och innovation för produktiv och skonsam drivningsteknik

Inom området utvecklades och utvärderades bland annat ett nytt kapsvärd för mindre kapsprickor, beröringfri mätteknik för skördare, kranautomation, en drivare för skogsbränsleskörd och nya typer av skotare, bandgående respektive utrustad med pendelarmar.

Beslutsstöd

Fokus låg på att påskynda implementering av nya hjälpmedel som grundas på laserskanning, den nationella höjdmodellen och olika beräkningar i GIS och optimeringar.

Effektivare föryngring

Det övergripande målet for delprojekten var ”kontinuerlig maskinell plantering i inverspunkter”. Delprojekten formulerades så att vart och ett hade ett självbärande egenvärde, till exempel teknik- och metodutveckling för inversmarkberedning, dragen maskinell plantering i inverspunkter, markberedning och trädgrupper, bättre samverkan i skogsbrukskedjan med fler.

Läs mer i rapporten.

Ladda ner gratis