Gå till:

Vision 3-2016

I detta nummer listas tio forskningsresultat från Skogforsk under de senaste fyra åren som gjort stor skillnad – ute i skogsbruket eller för fortsatt forskning och utveckling.

På listan finns till exempel klimatanpassade användningsrekommendationer för tall, optimerade transporter, metoder för mer effektiv naturvård, med mer.

Läs också om diverse forskningsnyheter som arbetssätt för effektivare avverkning, gråal som energiträd, verktygen som ger expertråd direkt i mobilen och om skogsbrukets sjunkande effektivitet.

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen ger inspiration och intressanta inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Ladda ner gratis