Gå till:

Vision 2-2016

Foto: Sverker Johansson
I omställningen till ett mer hållbart samhälle spelar skogsbruket och Skogforsks kunskap stor roll. Läs om det och mycket mer i Vision 2-2016.

Idag är det rutin att lämna hänsyn vid slutavverkning, men vad vet vi om den faktiska nyttan? En hel del, visar det sig när Skogforsk och SLU nu har sammanställt den genomförda forskningen i synteser.

Vi berättar också mer om långsiktiga försök och förädling bidrar till ett mer hållbart skogsbruk. Tillsammans med artiklar om hur redan avverkad skog kan användas för att förutse framtida avverkningar och att en upprustning av Inlandsbanan kan ge mer klimatsmart råvara så blev Vision 2-2016 ett nummer med 36 fullmatade sidor.

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen ger inspiration och intressanta inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Ladda ner gratis