Gå till:

Vision 1-2015

Konferensen Ukonf15 visade upp lite från de flesta områden Skogforsk forskar inom. Därför är det ett brett nummer av Vision den här gången. Temat är Ukonf15.

Under Ukonf15 höll 27 av våra forskare nästan lika många föredrag inom de ämnen vi bedömde att det finns störst intresse för just nu. I detta nummer av Vision får du som inte var på plats en liten inblick i vad som lyftes fram på konferensen och hur det kan passa in i just din verksamhet.

Läs bland annat om vikten av kommunikation mellan uppdragsgivare och entreprenör, om framtidens system för traktplanering och hur det är möjligt att följa upp resultatet av gallringen helt automatiskt.

Ladda ner gratis