Gå till:

Skogens energi – en källa till hållbar framtid

"Skogens energi – en källa till hållbar framtid" sammanfattar forskningen för skogsbränsleprogrammets andra programperiod, 2011-2015.

I rapporten sammanfattas fem års forskning inom skogsbränsle. Rapporten är på 132 sidor och är uppdelad i ämneskategorierna "Egenskaper & mätning", "Planering & uppföljning", "Bränsleskörden", "Bränsleproduktion" och "Skogsbränslelogistik".

FoU-programmet Effektivare Skogsbränslesystem (ESS.2) är den andra perioden i ett samverkansprojekt där Energimyndigheten, skogs-, energi- och transportsektorn samt Skogforsk samarbetat för att vidareutveckla skogsbränsleverksamheten. ESS.2 pågår mellan åren 2011-2015 och administreras av Skogforsk.

Ladda ner gratis