Gå till:

Vision 3-2014

En snabb överföring av forskningsresultat till skogsbruket är inget självändamål. Det är en överlevnadsfråga. Tema för Vision 3-2014 är "Forskningsnytta".

Ett forskningsresultat är av ringa värde innan det är känt och tillämpat. Det är en devis man länge jobbat efter på Skogforsk, vilket innebär att ett forskningsprojekt inte är avslutat bara för att resultatet dokumenterats. Det är då det viktiga arbetet med kunskapsspridning och implementeringsstöd tar vid. Men det finns många hinder för att nya viktiga rön faktiskt ska användas i skogsbruket. Ett hinder som blivit allt vanligare - och bromsat många goda idéer - är: vem ska betala, alternativt få del av utvecklingsvinsten? Skogsföretaget, entreprenören eller tillverkaren?  

Läs även om Skogforsks nya vd Charlotte Bengtsson, om vad åtta år med forskningsprogrammet Effektivare Skogsbränslesystem har gett och om problemet som kom tillbaks - kapsprickor. Bland mycket annat.

Ladda ner gratis