Gå till:

Vision 4-2012

Entreprenörer utför 80 procent av drivningsarbetet och i stort sett all skogsvård i Sverige idag.

Det här numret av Vision handlar om entreprenörerna och deras verklighet.

Ladda ner gratis