Gå till:

Vision 2-2012

Tema för årets andra nummer av Vision är Sverige - Finland. Om likheter och skillnader i skogsbruket och om samarbetena länderna emellan

.

Sveriges och Finlands förutsättningar är mycket lika, liksom arbetsmetoderna. Ländernas skogsbruk konkurrerar på samma hårda arena, men på hemmaplan - på avstånd från den internationella marknaden - pågår mycket samarbete. Den skogsgenetiska forskningen är ett exempel och skogsbränsle ett annat.

Läs också om LED-belysning på skördaraggregat, om drivaren Fiberdrive och mycket mer.

Ladda ner gratis