Gå till:

Odling av hybridasp och poppel

25 kubikmeter per hektar och 25 års omloppstid. Hög tillväxt och kort omloppstid ökar intresset för hybridasp och poppel i Sverige.

Samtidigt visar praktiska odlingar på hög lönsamhet. Handledningen ger dig tips och råd för att få raketfart på snabbväxande lövträd.

Ur innehållet:

  • Välj bästa odlingsmaterialet
  • Olika avverkningsteknik i olika skogar
  • Lagar och förordningar
  • Skador och skadegörare
  • Sköt bestånden rätt
  • Välj rätt mark och läge


Handledningen finns även som gratis PDF. Ladda ned den här.

Pris: 95 kr
1