Gå till:

Skogsbruk med hänsyn till vatten

Sverige är rikt på skog och vatten. Ett uthålligt skogsbruk innebär att man även måste bruka vattnen uthålligt.

Sjöar och vattendrag påverkas nämligen av hur marken brukas. Påverkan av skogsbruk beror bland annat på hur skogsbruksåtgärderna utförs i varje enskilt fall. Med god planering och enkla hjälpmedel går det att minska eller undvika att påverka vattnen. I den här handledningen ger vi råd om hur man kan göra detta.

Handledningen vänder sig till alla som arbetar med skog och vatten, t.ex. privata skogsägare och tjänstemän inom skogsbruket och på myndigheter.

Pris: 195 kr
1