Gå till:

Skogsgödsling

Skogsgödsling är ett snabbt sätt att öka lönsamheten i din skog och intresset för åtgärden är stort. Läs här om hur gödsling görs bäst.
I den här handledningen har vi samlat all aktuell kunskap om skogsgödslingens produktions- och miljöeffekter. Handledningen ger också praktiska råd vad gäller beståndsval, val av spridningsteknik,  myndighetskontakter och uppföljning.
 
Du kan ladda ner handledningen som PDF gratis via denna sida.
Pris: 295 kr
1