Gå till:

Vindeln - Viltanpassad skogsskötsel i praktiken

3 sep, 2020
Vindeln


Start 2020-09-03 15:30
Slut 2020-09-03 20:00
Följ med ut till ett av Skogforsks demonstrationsområden och upplev på plats hur viltanpassad skogsskötsel ser ut.

Under en kväll får du tillsammans med vår viltforskare Märtha Wallgren se och diskutera hur viltanpassade åtgärdet kan se ut i praktiken. 

Exkursionen är en del av ett vårt utbildningspaket inom viltanpassad skogsskötsel som består av tre delar. Först en webbaserad självstudiekurs, andra delen är att ta del av olika webbseminarier presenterade på Skogforsk Youtube kanal och sista delen en exkursion i fält där teori och praktik vävs samman.

Du kan gå utbildningen i vilken ordning du vill men vi rekommenderar att du har gjort teoridelen innan du följer med på exkursionen. 

Kostnad:

Utbildningen är helt kostnadsfri och vi bjuder på fika och en enklare middag under exkursionen. Transport under exkursionen anordnar du själv. Samåk gärna.

Program (tiderna kan justeras något): 

15:30 Samling Hotell forsen

15:30-16:00 Transport 

16:00-16:15 Fika och introduktion

16:15-17:15 Diskussion kring olika föryngringsmetoder

17:15-17:45 Transport

17:45-19:00 Diskussion kring olika röjningsmetoder

19:00-19:45 Middag och diskussion

19:45- Transport tillbaka till samlingsplatsen. 

Exkursionen är gratis

Utbildningen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och är kostnadsfri för dig som deltagare. Skulle du dock inte avanmäla dig innan exkursionen så skickas en faktura på fika och matavgiften. Du bekostar själv resa och logi i samband med exkursionen. För att kunna delta i webbaserade moment i utbildningen behöver du tillgång till dator eller surfplatta med internetanslutning. 

För att leva upp till kraven på redovisning som finansiären ställer kommer vi samla in personnummer vid exkursionstillfället. Skogforsk använder endast personnumren för redovisning gentemot EUs landsbygdsprogram.

 EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg.jpg

Sista anmälningsdag: 26 aug, 2020
Läs mer

Syftet

Syftet med exkursionerna är att ge deltagarna möjlighet att skapa sig en verklig bild av hur olika viltanpassade åtgärder kan se ut i praktiken. Åtgärder som vi har beskrivit i webbkursen och pratat om på webbseminariet. Det ger en bättre referensram för det egna arbetet, såväl som för framtida diskussioner och kunskapsutbyte. Exkursionerna leds av våra erfarna forskare.

Genom att ha tagit del av de tidigare utbildningsdelarna i utbildningspaketet om viltanpassad skogsskötsel så förstärks lärandet och ger en god kunskap om hur man kan viltanpassa sin skogsskötsel.

Starta webbutbildningen 

Anmälan

(Så behandlar vi dina personuppgifter)
(Eventuell rabatt dras i kassan)
Visa deltagarlista
Namn Företag
Pauline Annerstedt