Gå till:

Viltanpassad skogsskötsel i praktiken

Foto: Mats Bildström/Skogenbild
Välkommen att delta i utbildningspaketet Viltanpassad skogsskötsel i praktiken!

Utbildningspaketet innehåller tre delar:

  • webbaserad teoriutbildning
  • webbseminarier
  • exkursion 

Målet med utbildningen är att du ska få mer kunskap om klövviltets betesmönster och dess påverkan på skog och skogsbruk och därmed kunna ta effektiva och målinriktade beslut kring viltanpassad skogsskötsel.
Alla delar är kostnadsfria och vänder sig till skogsägare och yrkesverksamma i skogsbruket.

Del 1: Webbaserad teoriutbildning

I denna webbutbildning får du lära dig om klövviltet, dess ekologi och betesmönster samt för och nackdelar med viltanpassat skogsbruk. Webbkursen består av åtta kapitel som du gör hemma i din egen takt via dator eller surfplatta. 

Anmäl dig till och starta webbkursen här

Del 2: Webbseminarier

Det finns möjlighet att ta del av webbseminarier, ledda av forskare på Skogforsk. Syftet med seminarierna är att lyfta frågor som uppkommit under teoridelarna i webbkursen.

Seminarierna finns på Youtube och det finns möjlighet att kommentera och ställa frågor till forskarna. Vi ser fram emot att få höra av dig och svarar löpande, även på äldre seminarier.
Klicka på respektive länk för de olika seminarierna och titta när du vill.

Tillgängliga webbseminarier

Biologisk mångfald 24 januari 2019
Går det förädla fram osmakliga plantor? 18 juni 2019
Mera tall-projektet 30 augusti 2019

Kommande webbseminarier
Brand och vilt,  oktober

Del 3: Exkursion till demonstrationsytor

Som avslutande del i utbildningspaketet erbjuds ni kursdeltagarna att träffas under en exkursionsdag ute i skogen på utvalda demonstrationsytor. Där visas praktiska exempel på olika viltanpassade skogsskötselåtgärder. Syftet med exkursionerna är att ge er möjlighet att skapa en verklig bild av hur olika åtgärder kan se ut i praktiken. Det ger en bättre referensram för det egna arbetet samt möjlighet till värdefullt kunskapsutbyte.
Exkursionerna leds av en eller flera forskare som representerar områdena vilt och skogsbruk. Innehållet är detsamma på alla ”Viltanpassad skogsskötsel i praktiken”-exkursioner. Välj datum och ort utifrån vad som passar dig.

Nästa exkursion

Exkursionerna för 2019 är genomförda och vi planerar för nästa års exkursioner.
När datumen är fastställda lägger vi upp informationen här samt öppnar upp för anmälan.
Ni är välkomna att höra av er om ni har önskemål om en exkursion i närheten av er. Kontakta någon av oss:
Projektledare Helena Gålnander helena.galnander@skogforsk.se
Utbildningsansvarig Vera Andersson vera.andersson@skogforsk.se

Finansiering

Utbildningen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Alla tre delar i utbildningen är kostnadsfria för dig som deltar. För att delta förutsätter det att du har tillgång till dator eller surfplatta med internetanslutning. Du bekostar också själv resa och eventuell logi i samband med exkursionen. 
För att leva upp till kraven på redovisning som finansiären ställer behöver vi samla in en del personuppgifter om kursdeltagarna, bland annat personnummer. Skogforsk använder endast personnumren för redovisning gentemot EUs landsbygdsprogram. För att kunna hjälpa till vid kursrelaterade frågor, till exempel borttappade inloggningsuppgifter, lagrar vi namn och din e-postadress.

Genom att anmäla dig till kursen godkänner du att Skogforsk lagrar dina personuppgifter. Du kan när som helst begära att vi raderar dina personuppgifter genom att mejla skogforsk@skogforsk.se.

 

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg.jpg