Gå till:

Viltanpassad skogsskötsel i praktiken

Foto: Mats Bildström/Skogenbild
Välkommen att delta i utbildningspaketet Viltanpassad skogsskötsel i praktiken!

Utbildningspaketet vänder sig till skogsägare och yrkesverksamma i skogsbruket och består av tre delar. En webbkurs, webbseminarier och en exkursion. 

Del 1: Webbaserad teoriutbildning

Denna del innefattar ett pedagogiskt utformat inlärningsmaterial, inklusive den senaste forskningen i ämnet. Målet är ökad insikt i sambanden mellan klövviltets betesmönster och skogliga variabler på såväl bestånds- som landskapsnivå. Sådan insikt är grunden för att självständigt kunna fatta effektiva och målinriktade beslut kring viltanpassad skogsskötsel. Självstudierna består av åtta kapitel och avslutas med ett kunskapstest. Du går självständigt igenom materialet i den takt som passar dig. 

Starta utbildningen 

Del 2: Webbseminarium

Under utbildningens gång kommer det finnas möjlighet att delta vid webbseminarier, lett av forskare på Skogforsk. Syftet med seminarierna är att ta upp olika frågor och ge möjlighet att diskutera funderingar som uppkommit under teoriutbildningen.

Seminarierna sänds via Youtube och du har möjlighet att chatta och ställa frågor till forskarna. Avsnitten går också att se och kommentera i efterhand. 

Tidigare webbseminarium

Biologisk mångfald 24 januari 2019
Går det förädla fram osmakliga plantor? 18 juni 2019

Kommande seminarium

Mera tall-projektet, augusti
Brand och vilt,  oktober

Del 3: Exkursion till demonstrationsytor

Som avslutande del i utbildningspaketet erbjuds kursdeltagarna att träffas under en exkursionsdag ute i skogen på utvalda demonstrationsytor med praktiska exempel på olika viltanpassade skogsskötselåtgärder. Syftet med exkursionerna är att ge kursdeltagarna möjlighet att skapa sig en verklig bild av hur olika åtgärder kan se ut i praktiken. Det ger en bättre referensram för det egna arbetet, såväl som för framtida diskussioner och kunskapsutbyte. Exkursionerna leds av en eller flera forskare som representerar områdena vilt och skogsbruk

Nästa exkursion:

Norrköping 28/8, kl. 14.30-19.00.
Sollefteå 17/9, kl. 14.30-19.00.
Vindeln 25/9, kl. 14.30-19.00.

Utbildningen är gratis

Utbildningen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och är kostnadsfri för dig som deltagare. Du bekostar själv resa och logi i samband med exkursionen. För att kunna delta i webbaserade moment i utbildningen behöver du tillgång till dator eller surfplatta med internetanslutning.

För att leva upp till kraven på redovisning som finansiären ställer behöver vi samla in en del personuppgifter om kursdeltagarna, bland annat personnummer. Skogforsk använder endast personnumren för redovisning gentemot EUs landsbygdsprogram. För att kunna hjälpa till vid kursrelaterade frågor, till exempel borttappade inloggningsuppgifter, lagrar vi namn och din e-postadress.

Genom att anmäla dig till kursen godkänner du att Skogforsk lagrar dina personuppgifter. Du kan när som helst begära att vi raderar dina personuppgifter genom att mejla skogforsk@skogforsk.se.

 

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg.jpg