Gå till:

Viltanpassad skogsskötsel i praktiken – exkursion

25 jun, 2019
Rimbo


Start 2019-06-25 14:30
Slut 2019-06-25 19:00
Följ med ut till ett av Skogforsks demonstrationsområden och upplev på plats hur viltanpassad skogsskötsel ser ut.

Den här exkursionen är en del av ett utbildningspaket som består av tre delar. Först en webbaserad självstudiekurs, andra delen är att ta del av olika webbseminarier presenterade på Skogforsk Youtube kanal och sista delen en exkursion i fält där teori och praktik vävs samman.

Syftet med exkursionerna är att ge deltagarna möjlighet att skapa sig en verklig bild av hur olika viltanpassade åtgärder kan se ut i praktiken. Åtgärder som vi har beskrivit i webbkursen och pratat om på webbseminariet. Det ger en bättre referensram för det egna arbetet, såväl som för framtida diskussioner och kunskapsutbyte. Exkursionerna leds av våra erfarna forskare.

Genom att ha tagit del av de tidigare utbildningsdelarna i utbildningspaketet om viltanpassad skogsskötsel så förstärks lärandet och ger en god kunskap om hur man kan viltanpassa sin skogsskötsel.

Länk till webbkursen. 

Program: 

14.30-15.00 Samling i Bredvik och fika (gratis) 

15.00 Exkursionen börjar

18.15-19.00 Avrundning och lättare middag (gratis)

Passa gärna på att samåka då det kan vara lite trångt med parkering. Ni svänger av från väg 280 det finns en vägbom men den kommer vara upplåst under kvällen. Koordinater: 59°46'41.6"N 18°24'38.6"E Norrtälje V.

Klicka för karta. 

Exkursionen är gratis

Utbildningen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och är kostnadsfri för dig som deltagare. Skulle du dock inte avanmäla dig innan exkursionen så skickas en faktura på fika och matavgiften. Du bekostar själv resa och logi i samband med exkursionen. För att kunna delta i webbaserade moment i utbildningen behöver du tillgång till dator eller surfplatta med internetanslutning. 

För att leva upp till kraven på redovisning som finansiären ställer kommer vi samla in personnummer vid exkursionstillfället. Skogforsk använder endast personnumren för redovisning gentemot EUs landsbygdsprogram.

 EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg.jpg

Sista anmälningsdag: 19 jun, 2019

Anmälan

(Så behandlar vi dina personuppgifter)
(Eventuell rabatt dras i kassan)
Visa deltagarlista
Namn Företag
Magnus Andersson Örbyhus Gods AB
Anna Lena Carlsson
Stefan Forsman Edebo-Hammmarby 2:11
Helena Gålnander Skogforsk
Örjan Isgren Holmen Skog AB
Johan Jansson Johan Jansson
Victoria Kärrman På Land och Vatten
Matts Rolander Skogsstyrelsen
Dag Stenkvist Podiceps
Raymond Wide Skogsstyrelsen
Leif Yttergren Sjökärret ekogård