Gå till:

Konstruktion och utvärdering av timmerprislistor

13 - 14 feb, 2020
Uppsala


Start 2020-02-13 10:00
Slut 2020-02-14 14:00
Prislistor styr apteringen och därmed utbytet, av stocken. I denna kurs konstruerar vi styrprislistor och styrparametrar för att optimera apteringen utifrån sågverkens önskemål.

För att maximera utbytet av varje stock och få fram det virke som efterfrågas av sågverken är det viktigt att lyckas vid apteringen. Priset på olika sortiment och längder samt konstruktionen av styrprislistor för skördarna är av stor betydelse. Olika prissättningsformer, olika priser på olika sortiment, diametrar, kvaliteter och längder påverkar utfallet och därmed intäkten, på producerat virke.

Sista anmälningsdag: 6 feb, 2020
Antal platser kvar: 12
Läs mer

Förutom priset är det en rad komponenter som påverkar kvaliteten på produkterna vid aptering. Till exempel så apteras idag mer än hälften av timret i Sverige med någon form av fördel­ningsaptering. Det betyder att utvecklingen mot bättre anpassning av skogens produkter till industrins behov har kommit en god bit på väg. Målsättningen är att man vid aptering av träden i skogen ska ha informationen och teknik för att kunna optimera varje stockkap utifrån efterfrågan, dimensioner och egenskaper på skogen och efterfrågade produkter vid industrin.

Syftet med kursen är att  du ska få kunskaper om:

  • vilka komponenter som påverkar apteringen i samband med avverkning
  • hur utvärdering av virkesprislistor kan med hjälp av simuleringsverktyg
  • hur man konstruerar styrprislistor och man använder andra styrparametrar för att tillreda virket utifrån sågverksönskemål
  • styrning med StanForD 2010 och hur styrfilerna pin, oin och spi konstrueras och är uppbyggda

På kursen kommer vi att varva teori med praktiska övningar med Skogforsks apteringssimuleringsprogram Aptan.

Målgrupp för kursen är de som ansvarar för att konstruera och utvärdera prislistor och de som jobbar med att styra virket efter industrins önskemål hos skogsorganisationer eller sågverk.  

Praktisk information

Kursen hålls i Skogforsks lokaler Dag Hammarskjöldsväg 36, Uppsala. Vi håller till i lokalen "Utsikten" på plan 5.

Kursen startar kl 10.00 den 13 februari 2020. Fika från kl 09.30.
Avslut den 14 februari kl 14.00.

Eventuellt boende i Uppsala bokar du själv.

Vi planerar att äta en gemensam middag på kvällen den 13 februari. Pris 360 kr för 2 rätter. Ange i anmälningsformläret om du vill delta på middagen. 

Avbokningar senare än den 6 februari 2020 faktureras med hela kostnaden.

Anmälan

(Så behandlar vi dina personuppgifter)

Här nedan väljer du vilka delar du önskar anmäla dig till.

Kursavgift
6000 kr   Välj
Middag
360 kr   Välj
(Eventuell rabatt dras i kassan)
Visa deltagarlista
Namn Företag
Roger Andersson Häradskog i Örebro AB
Victor Asmoarp Sveaskog
Jon Bäcklund Holmen skog
Henrik Engman Sveaskog förvaltnings AB
Mikael Frisk Creative Optimization Sweden AB
Oskar Gustavsson Skogforsk
Erik Levén Sveaskog Förvaltnings AB
David Lindberg Holmen Skog
Hans Ohlsson Moelven Skog AB
Marika Sjögren Holmen Skog
Jörgenq Westman Sveaskog Förvaltnings AB