Gå till:

Frökurs

4 dec, 2019
Sävar, Umeå


Start 2019-12-04 09:30
Slut 2019-12-04 16:00
I ett kilo skogsfrö finns värden för miljontals kronor. Det är allt för dyrt för att slarvas bort. Vi på Skogforsk finns här för att hjälpa.

Målet med dagen är att ge dig en fördjupad bild av hur viktigt det är med rätt frö av bra kvalitet. Skogforsk har många tjänster som förbättrar möjligheter både praktiskt och ekonomiskt  till en bra sådd och det vill vi dela med oss utav.

Beskrivning av dagen:

Under dagen ges en fördjupad kunskap och praktisk visning kring hur skogsfrö väljs ut, förädlas och behandlas för att ge bästa resultat. 
Kursen ska ge kunskap i hur frö kan behandlas både för plantskoleodling och skogssådd för att ge största ekonomiska utbyte. Till exempel, om grobarheten kan höjas med en procent genom behandling, innebär det för en medelstor plantskola som producerar 10 miljoner plantor, att man får 100 000 fler plantor att sälja utan att odlingskostnaden påverkas.

Målgrupp:

Kursen riktar sig mot anställda på plantskolor med t ex odlingsansvar, plantor, sådd.  Skötselansvariga, både stab och områdesansvariga, på skogsbolagen/skogsägarföreningar.

Det går inte längre att anmäla sig till kursen. Anmälningstiden har gått ut.

Visa deltagarlista
Namn Företag
Amanda Ahlqvist Sveaskog/Svenska Skogsplantor
Daniel Andréen Sveaskog/Svenska Skogsplantor
Anders Aronsson Sveaskog/Svenska Skogsplantor
Johan Arvidsson Johan Markberedning&entre AB
Pia Emas Stora Enso Plantor AB, Nässja plantskola
Carin Espes Sveaskog/Svenska Skogsplantor
Samuel González-García Sveaskog/Svenska Skogsplantor
Bo-Gunnar Gunnarsson Sveaskog/Svenska Skogsplantor
Elin Hadvall Sveaskog/Svenska Skogsplantor
Björn Holmer Skadoms plantskola
Stefan Ivarsson Sveaskog/Svenska Skogsplantor
Martin Larsson Sveaskog/Svenska Skogsplantor
Ingrid Michelson Sveaskog/Svenska Skogsplantor
Åke Staf Skadoms Plantskola
Eva-Lena Westerlund Stora Enso Plantor AB, Nässja Plantskola