Gå till:

Automatiserad gallringsuppföljning och hprGallring

4 mar, 2020
Uppsala


Start 2020-03-04 09:00
Slut 2020-03-04 17:00
Automatiserad gallringsuppföljning gör det lätt att följa upp och styra gallringsarbetet. Det ger också underlag till att uppdatera skogsbruksplanen på ett smidigt sätt.

Vid automatiserad gallringsuppföljning följs gallringens resultat upp i realtid; det område som precis gallrats mäts in. Resultatet återkopplas direkt till maskinföraren som får ett kvitto på att gallringen genomförs som planerat, alternativ att något måste rättas till i den fortsatta gallringen. Metoden är utvecklad av Skogforsk och har fått bred spridning i skogsbruket.

Kursen riktar sig till alla som arbetar med gallring såsom plan-, skötsel- och produktionsanvariga och entreprenörer.

Under kursen går vi igenom hur metoden fungerar och du får lära dig att använda programvaran hprGallring.

Vi tittar närmare på:

  • Hur metoden fungerar och resultat från uppföljningen
  • Hur programmet används för att ge återkoppling och stöd till skördarföraren i samband med gallring
  • Hur hprGallring använder data från skördaren för att uppdatera skogsbruksplaner och beståndsregister
Sista anmälningsdag: 27 feb, 2020
Antal platser kvar: 18

Anmälan

(Så behandlar vi dina personuppgifter)
Kursavgift
4500 kr   Vald
Visa deltagarlista
Namn Företag
Jan Eriksson Västerås stift skog AB
Lars Eriksson Westlings Skogsentreprenad AB/Älvdalens Besparingsskog
Tobias Karlsson TOK LOG AB
Johan Larsson Westlings Skogsentreprenad AB/Älvdalens Besparingsskog
Per-Olov Persson Älvdalens Besparingsskog
Klas Söderkvist Westlings Skogsentreprenad AB/Älvdalens Besparingsskog