Gå till:

Automatiserad gallringsuppföljning och hprGallring

4 mar, 2020
Uppsala


Start 2020-03-04 09:00
Slut 2020-03-04 17:00
Automatiserad gallringsuppföljning gör det lätt att följa upp och styra gallringsarbetet. Det ger också underlag till att uppdatera skogsbruksplanen på ett smidigt sätt.

Vid automatiserad gallringsuppföljning följs gallringens resultat upp i realtid; det område som precis gallrats mäts in. Resultatet återkopplas direkt till maskinföraren som får ett kvitto på att gallringen genomförs som planerat, alternativ att något måste rättas till i den fortsatta gallringen. Metoden är utvecklad av Skogforsk och har fått bred spridning i skogsbruket.

Kursen riktar sig till alla som arbetar med gallring såsom plan-, skötsel- och produktionsanvariga och entreprenörer.

Under kursen går vi igenom hur metoden fungerar och du får lära dig att använda programvaran hprGallring.

Vi tittar närmare på:

  • Hur metoden fungerar och resultat från uppföljningen
  • Hur programmet används för att ge återkoppling och stöd till skördarföraren i samband med gallring
  • Hur hprGallring använder data från skördaren för att uppdatera skogsbruksplaner och beståndsregister

Anmälningstiden har gått ut. Kontakta Inger Karlsson om du har frågor.

Visa deltagarlista
Namn Företag
Jonathan Andersson Skogspartner
Magnus Axelsson Sperlingsholms Gods
Jens Bergström Svensk eSkog
Mathias Ek Borås stad
Jan Eriksson Västerås stift skog AB
Lars Eriksson Westlings Skogsentreprenad AB/Älvdalens Besparingsskog
Daniel Ersson Västerås Stift Skog AB
linus Jonsson Derome Skog
Simon Jönsson SCA Skog AB
Tobias Karlsson TOK LOG AB
Johan Larsson Westlings Skogsentreprenad AB/Älvdalens Besparingsskog
Tony Larsson Prästlönetillgångarna Skara stift
Hans Ohlsson Moelven
Per-Olov Persson Älvdalens Besparingsskog
Torsten Persson Kopparfors Skogar AB
Johan Söderholm BillerudKorsnäs skog och industri
Klas Söderkvist Westlings Skogsentreprenad AB/Älvdalens Besparingsskog
Peter Wallin Boxholms Skogar AB
Jonas Woxlägd Fria Skog AB