Gå till:

ABSE09

Handslag
Foto: Sven Tegelmo
"Det operativa skogsbruket i Sverige bygger idag till mer än 90 % på entreprenad. Entreprenadavtalet blir därmed en viktig ingrediens i skogsbrukets vardag."

En stor del av skogsbrukets vardag är idag entreprenadavtal. Avtalets utformning har stor inverkan på kvaliteten på utfört arbete; hur ser entreprenadåtagandet ut, hur ska åtagandet ersättas och vad händer om något går snett? På kursen ger vi tillfälle för kursdeltagarna att lära sig grunderna i ABSE09, testa några typfall och diskutera egna erfarenheter av olika typer av affärsavtal.

Kursmål:

Efter kursen ska deltagaren:

  • veta vad ABSE09 och APSE innehåller och kunna förklara det för andra. 
    känna till var det går att finna mer information om ABSE09 och APSE. 

Ur innehållet:

  • ABSE09 och APSE, bakgrund, nutid och framtid.
  • Övningsuppgifter i grupp.
  • Genomgång av övningsuppgifter tillsammans med jurist från ett APSE-anslutet skogsbolag.
  • Diskussion kring implementering och användning av ABSE09 och APSE.

Medverkande:

Kursledare, Anders Mörk, Skogforsk

Anna Björk, representant för Skogsentreprenörerna

Oskar Meidal, jurist på Sveaskog.

Kursavgift:

1500 kr (exkl. moms). I avgiften ingår fika, lunch och dokumentation

Var genomför vi kurserna?

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. 

11 februari, Piteå - inriktning skogsvård

12 februari, Sundsvall - inriktning skogsvård

1 april, Sundsvall - inriktning drivning

10 juni, Piteå - inriktning drivning

Våra bokningsregler:

Genom att anmäla dig till kursen accepterar du att Skogforsk samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Du kan när som helst välja att bli borttagen från vårt kundregister. Maila till  skogforsk@skogforsk.se om du vill att vi tar bort dig. 

Om du uteblir utan att avanmäla dig debiterar vi hela avgiften. Tänk på att du alltid är välkommen att låta en kollega ta över din plats om du själv får förhinder.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in arrangemanget vid för få deltagare.