Gå till:

Skogens kulturarv

Fortfarande skadas forn- och kulturlämningar helt i onödan i svenskt skogsbruk. Orsaken är ofta bristande kunskap och information.

Här guidas du genom ett skogslandskap fyllt av lämningarna efter våra förfäder. I varje miljö visar våra sakkunniga hur du bedriver ett effektivt skogsbruk utan att orsaka skador. I filmen finns också animeringar som beskriver hur de olika lämningarna kan ha sett ut en gång i tiden.

Filmen passar utmärkt på skogskvällar, utbildningar och möten. En oslagbart billig snabbkurs i ämnet!

Filmen kan ses på YouTube