Gå till:

Sektionsgallra (dvd)

Sektionsgallring är ett strukturerat och effektivt arbetssätt i gallring. Det minskar krankörningen och stressen för föraren. Samtidigt ger det högre produktivitet och noggrannare gallring.

Filmen visar de vanligaste misstagen i gallringen och hur man enkelt kan förbättra sitt arbetsätt. Filmen riktar sig i första hand till erfarna maskinförare, men kan även användas vid utbildning vid skogsbruksskolor och som diskussionsunderlag för produktions- och avverkningsledare.

Pris: 299 kr
1