Gå till:

Säker i skogen

Foto: Johan Heurgren
Se filmserien "Säker i skogen". Den behandlar risker och illustrerar goda arbetssätt i det dagliga arbetet med skogsmaskiner.

– Att arbeta i skogen innebär att man ibland arbetar ensam, och att man hanterar stora maskiner. Det medför alltid en risk. Men med kunskap, teknik och rätt utrustning kan många onödiga olyckor undvikas, säger projektledaren Martin Englund.

Materialet kan användas som en del av klassrumsundervisningen i både skolor och vidareutbildningar men det är viktigt att även människor som jobbat länge i branschen påminns om riskerna. Filmerna är baserade på verkliga upplevelser från maskinförare och andra yrkesverksamma.

Filmerna produceras inom projektet ”Skogsjobb i gränslandet”, ett Interreg-projekt som inbegriper både Sverige och Norge, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Filmning är gjord under våren/sommaren 2022, och producent är Heurgren Film AB.

 

Introfilm

Introduktion till filmserien ”Säker i skogen”. Filmerna har som syfte att väcka medvetenheten hos de som arbetar i skogsbruket om säkerhet i olika situationer och ge konkreta tips. 

 

Din säkerhetsmedvetenhet

Varje kollega behöver ha en medvetenhet och delta i säkerhetsarbetet. När säkerhetstänk genomsyrar organisationen blir arbetet tryggt.

 

När olyckan har hänt

Olyckor händer tyvärr. Den här filmen tar upp hur du och dina kollegor kan förbereda er och blir trygga i att hantera krissituationer.

 

Ensamarbete

I skogen arbetar man ibland ensam. Filmen tar upp hur rutiner och arbetssätt kan minimera riskerna som det innebär.

 

Fallande träd

Träd som faller och delar av träd som faller ned är en fara i skogen. Speciellt i samband med avverkningar. Filmen tar upp hur du kan hantera de riskerna.

 

Säkerhet i hytten

Hytten på maskinen ger föraren trygghet och säkerhet, men är ingen hundraprocentig garanti. Filmen tar upp säkra arbetssätt och rutiner som håller dig säkrare i maskinen.

 

Säkerhetsavstånd

Att ha respekt för maskinerna och hålla avståndet är en nyckelfaktor för din, dina kollegors och andras säkerhet.

Ladda ner eller beställ varningskylten skylt_fara.jpg

 

Bärgning vid fastkörning

Den här filmen tar upp hur du undviker att köra fast. Om du ändå skulle hamna där ger den tips om vad som är bra att tänka på för att genomföra en säker och framgångsrik bärgning.

Läs mer om bärgning och ladda ner en checklista

 


samladelogotyper.jpg