Gå till:

Workshops med Skogforsk

Workshops modererade av Skogforsk!

Skogforsk erbjuder nu digitala workshops inom ämnena:

  1. Alternativa trädslag
  2. Med skördardata kan naturhänsyn följas upp, dokumenteras och redovisas med en knapptryckning
  3. Organisationsutveckling och effektivitet
  4. Systemdesign och leveransstrategier - från problem till möjligheter
  5. En lyckad föryngring grundar för nästa generation skog
  6. Den skogliga debatten - en arbetsmiljöfråga?
  7. Automation i skogsbruket

Workshopen kan fungera som en inledning till fortsatt utveckling inom ämnet på ert företag, som en inkörsport till ett nytt arbetssätt eller som en kompetenshöjare. Den kan också fungera på en skogskväll med privata skogsägare eller en kick-of tillsammans med din arbetsgrupp eller era entreprenörer.

Workshoppen, ca 1 timme lång, är uppbyggd av 2–3 korta inspelade föredrag hållna av Skogforsks forskare med efterföljande diskussion eller frågestund anpassade efter era önskemål eller behov.

Om det låter intressant, tag kontakt med Malin Juter för vidare diskussion.