Gå till:

God praxis för dikesrensning

23 okt 2018
Tobo, Uppland


Start 2018-10-23 09:00
Slut 2018-10-23 16:00
Behöver dina diken rensas? Handlägger du frågor om dikesrensning? I EU-projektet WAMBAF har god praxis för dikesrensning sammanställts och du kan blir först med att se resultatet.

Den här endagskursen bygger bl.a. på en sammanställning av studier och erfarenheter från Östersjöregionen om dikesrensning kopplat till skogens tillväxt och vattnet i skogslandskapet. Kursen riktar sig till dig som äger eller förvaltar skog med gamla diken och dig som arbetar praktiskt med dikesrensning samt till tjänstemän på myndigheter som handlägger ärenden om åtgärden. 

Kursen genomförs med en teoridel inomhus och en exkursion i fält. Efter kursen ska du kunna göra en bättre prioritering av var dikesrensning är lämplig och känna till lagar och regler samt de åtgärder som finns för att minska påverkan på nedströms belägna vatten. 

Läs mer

Kort om kursinnehållet

Vi redovisar bl.a. de beslutstöd som tagits fram i WAMBAF-projektet. Kursen ska ge dig en bättre förståelse och medvetenhet om var, när och hur dikesrensning ger förväntad nytta i form av bibehållen eller ökad skogsproduktion samt hur åtgärden påverkar vattnet i skogslandskapet. Vi redovisar olika typer av anpassningar av rensningsåtgärden och de möjliga vattenskyddsåtgärder som kan användas för att undvika eller mildra oönskade effekter i nedströms liggande vatten. De lagar och regler som gäller för åtgärden i Sverige samt deras tillämpning ingår också som en del i kursen.

WAMBAF-projektet

Projektet initierades med syfte att försöka bidra till att minska problem med vattenkvalité relaterat till skogliga åtgärder i Östersjöområdet. WAMBAF (Water Management in Baltic Forests) fokuserar på tre faktorer som påtagligt kan påverka vattenkvaliteten: strandnära skog, skogsdikning och bäveraktivitet. Huduvmotivet för att genomföra projektet är att stödja genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EU). I projektet ingår organisationer från Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige. Den här kursen är avgränsad till de delar som handlar om dikesunderhåll. För mer information om WAMBAF-projektet se: https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/

Dokumentation

Dokumentationen till kursen är en skrift som har utarbetats i WAMBAF-projektet. Den publiceras och presenteras för första gången vid denna kurs. Skriften är en sammanfattning på svenska av rapportetn "WAMBAF - Good Practices for Ditch Network Maintenance to Protect Water Quality in Baltic Sea Region" (Finér et al.,2018). Den fullständiga engelska rapporten finns här: http://jukuri.luke.fi/handle/10024/542099

Observera att rapporten är framtagen i syfte att sammanställa och presentera studier och erfarenheter från Östersjöregionen utan att ta hänsyn till nationell lagstiftning, certifiering och andra regelverk. Det innebär att innan åtgärder som presenteras i rapporten genomförs måste utföraren först kontrollera att aktuell åtgärd är tillåten enligt lagstiftning m.m.. I kursen ingår en presentation om svenska lagstiftning om dikesrensning. 

 

Kursupplägg

Transport under exkursionen sker med deltagarnas egna fordon. 

 Tider  Aktivitet

 8.30

 Fika finns framdukat
 9.00

Presentation av WAMBAF-projektet

Bedömning av rensingsbehov och trädens förväntade tillväxtrespons

Vad säger regelverket?

Dikesrensningens påverkan på vatten och effekter av vattenskyddsåtgärder. 

 12.00

 LUNCH

 12.50

Fältbesök 

Diskussioner och övningar

FIKA

Presentation om kvicksilver

Sammanfattning

 16.00  Programmet avslutas

 

Medverkande

Ulf Sikström och Lars Högbom, Skogforsk

Andreas Drott, Skogstyrelsen

Stefan Löfgren och Karin Eklöf, SLU

 

För vem är kursen och vad kostar det?

Målgruppen är tjänstemän på skogföretag och skogsägarföreningar, entreprenörer och grävmaskinister, privata skogsägare samt anställda vid statliga myndigheter (t.ex. Skogsstyrelsen, Länstyrelsen eller Naturvårdsverket). 

Kursen är gratis att delta vid. Den är en del av redovisningen av WAMBAF-projektet som pågår 2016-2019. Projektet är ett EU-Interreg projekt. Men om du uteblir utan att meddela oss senast en vecka innan kursen kommer vi debitera dig självkostnadspris för mat och konferenslokaler (ca 500 kr inkl. moms). Tänk på att du alltid kan låta en vän eller kollega ta din plats om du får förhinder. 

 

Anmälan och registrering av personuppgifter

Kursanmälan gör du i anmälningsformuläret längst ner på denna sida.  För att kunna hjälpa dig vid kursrelaterade frågor t.ex. borttappade inloggninguppgifter lagrar vi ditt namn och din e-postadress. Genom att anmäla dig till kursen godkänner du att Skogforsk lagrar dina personuppgifter. Du kan när som helst begära att vi raderar dina personuppgifter genom att skicka meddelande till skogforsk@skogforsk.se

 

 

Anmälan

(Eventuell rabatt dras i kassan)
Visa deltagarlista
Namn Företag
Miquel Anglès Skogsstyrelsen
Tobias Eliasson Skogsstyrelsen
Helene Larsson Skogsstyrelsen
Kent Norstedt Skogsstyrelsen
Maja Ramström Skogsstyrelsen
Pontus Wickberg skogsstyrelsen