Gå till:

Virke 19

12 - 13 mar, 2019
Bålsta


Start 2019-03-12 10:00
Slut 2019-03-13 14:00
Från variation till precision!

Att de inre egenskaperna hos träd påverkas av faktorer som trädslag, storlek och växtplats är väl känt sedan länge. Det är dock först nu, i samband med att den digitala infrastrukturen byggs ut, som möjligheter att till fullo använda oss av denna kunskap öppnas. Kom och träffa forskare, inbjudna experter och branschkollegor under dagarna som förmedlar läget vid forsknings- och utvecklingsfronten kring virke.

Variationen i den svenska skogsråvaran ses i dagsläget ofta som ett problem för den köpande industrin. Sågverken lägger resurser på att sortera fram specifika produkter efter försågning, vilket kostar resurser och skapar onödigt spill. Bruken måste justera sina processer för att kunna hantera en inhomogen råvara och undvika ojämn kvalitet. Dessutom leder brister i precision hos mätning och aptering i skördaren till förluster i värdekedjan. I takt med att starka trender som digitalisering och automatisering vinner mark i skogsbruket skapas nya möjligheter att ta grepp om den skogliga råvaran och vända variationen från ett problem till den möjlighet den utgör. Under Virke19 presenteras och diskuteras de senaste forskningsresultaten och hur skogsnäringen omsätter dem i praktisk handling.

 

Sista anmälningsdag: 11 feb, 2019
Läs mer

Ur programmet:

• Bioekonomin i praktiken – vad pågår i vår omvärld?
• Hur kan gränssnittet mellan skog och industri stärkas genom förbättrad kunskap om den skogliga råvarans egenskaper?
• Precis mätning och karaktärisering av skogens olika sortiment – vad kan det ge?
• Flexibel och effektiv styrning av skogsmaskiner – hur långt har vi kommit?
• Feedback och beslutsstöd – vilka effekter kan man uppnå och vilka möjligheter finns?

 

Logi

Konferensen kommer äga rum i Bålsta ca 4 mil från Arlanda. Både boendet och samlingsytorna är samlat i anläggningen Aronsborg. 

För att boka logi följ länken välj datum, ange sedan SKOGFORSK som kampanjkod. 

Boka rum 12-13 mars SKOGFORSK 

 

Anmälan

Glöm inte att boka ditt boende på Aronsborg. Följ länken under "Läs mer" här ovanför. 

Virke19 (inkl dokumentation, lunch, fika och middag)
3950 kr   Vald
Buss tur och retur Arlanda
50 kr   Välj
(Eventuell rabatt dras i kassan)
Visa deltagarlista
Namn Företag
Sara  Holappa Jonsson Skogforsk
Tommy Nilsson Sveaskog
Magnus  Thor Skogforsk