Gå till:

Varierat skogsbruk - hur påverkar olika skötselstrategier framtidens träprodukter?

Foto: SLU
Är du nyfiken på hur olika skogsskötselstrategier kan påverka skogsproduktionen häng med på en workshop!

Välkommen till en workshop med temat skogskötsel och virkeskvalitet den 13 november kl 9.00-15.00 på Linnéuniversitetet i Växsjö! Workshopen arrangeras av Sveriges lantbruksuniveristet, Skogforsk och Linnéuniversitetet inom ramen för temaforskningsprogrammet Framtidens skogskötsel i södra Sverige (FRAS). 

Syftet med sammankomsten är att presentera och diskutera kunskap inom workshopens tema, presentera exempel på nya projekt och vad som är på gång. Inbjudan riktar sig både till forskare och praktiker för att öka samverkan och kommunikationen mellan doktorander, forskare, skogsindustrin och dess intressenter.

 

Under workshopen kommer vi att presentera och diskutera framtida träprodukter, möjligheter att öka värdet hos trämaterialet, hur olika skogsskötselstrategier och skogsproduktionen påverkar virkets egenskaper samt klimatförändringar, virkeskvalitet och förädling. Vi kommer även att visa instrument för mätning av virkesegenskaper/kvalitet. Vissa moment kommer att genomföras på engelska.

Vill du läsa mer om FRAS projektet följ länken:

https://www.slu.se/institutioner/sydsvensk-skogsvetenskap/samverkan/FRAS/ 

Anmälan

Sista anmälningsdag 6 november. Max antal deltagare är 60 stycken. Workshopen kostar 250 kr. I avgiften ingår lunch, fika och presentationer. 

Anmäl dig via denna länk: http://axacoair.se/go?UId6rjxL

För mer information:

erika.olofsson@lnu.se

nina.albrecht@lnu.se