Gå till:

Skogsskötsel för naturhänsyn och sociala värden - workshop

7 nov, 2019
Göteborg


Start 2019-11-07 09:30
Slut 2019-11-07 15:30
Välkommen till en workshop med tema skogsskötsel, naturhänsyn och sociala värden.

Workshopen arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk och Linnéuniversitetet i samarbete med Skogssällskapet inom ramen för temaforskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS).

Syftet med sammankomsten är att presentera och diskutera aktuella forskningsfrågor, nya resultat och praktiska erfarenheter kring workshopens tema. Inbjudan riktar sig både till forskare och praktiker för att öka samverkan och kommunikation mellan doktorander, forskare, skogsindustrin och dess intressenter.

Översiktligt innehåll

 • Skötsel av skyddszoner kring vattendrag
 • Effekter av skogsbränder
 • Skogsskötsel för sociala värden
 • Blandskog och biodiversitet

Program

 • Fika
 • Välkommen!
 • Skötselavtal längs värdefulla vattendrag i Jönköpings län, Babs Stuiver, Sveaskog
 • Cutting edge: Contemporary practices of riparian buffer retention around headwaters in Sweden and beyond, Lenka Kuglerova, SLU
 • Skogsskötsel för rekreation, Charlotta Kabo Stenberg, Stiftelsen Skånska Landskap
 • FRAS-projekt: Föryngring av tall i södra Sverige, Mikolaj Lula, SLU
 • FRAS-projekt: Gallring och naturhänsyn, Delphine Lariviere, Skogforsk
 • Lunch
 • Mixtures and biodiversity conservation in a changing forest landscape, Adam Felton, SLU
 • Naturvårdsbränning i praktiken, Markus Abrahamsson, Skogssällskapet
 • Diskussion, avslut
 • Fika
  (Eventuella justeringar i programmet kan komma att ske)

Lokal

Kooperativa Pagoden, Gullbergs Strandgata 15, Göteborg
(Cirka 15 minuters promenad från tågstationen.)

För mer information om programmet

Emma Holmström emma.holmstrom@lnu.se
Erika Olofsson erika.olofsson@lnu.se
Karin Hjelm karin.hjelm@skogforsk.se

Sista anmälningsdag: 27 okt, 2019
Antal platser kvar: 33

Anmälan

(Så behandlar vi dina personuppgifter)
Workshop, inkl. lunch
450 kr   Vald
Visa deltagarlista
Namn Företag
Fredrik Asp FA Skog o Plan
Mattias Berglund Skogssällskapets Förvaltning AB
Karin Hjelm Skogforsk
Leon Hobro Linneuniversitetet
Ulf Johansson SLU
Grace Jones LNU
Karin Lindblad Johansson Partille kommun
Erika Olofsson Linnéuniversitetet
Monika Vallin Rosell Skogsförvaltning i väst AB