Gå till:

Skogsskötsel för naturhänsyn och sociala värden - workshop

7 nov, 2019
Göteborg


Start 2019-11-07 09:30
Slut 2019-11-07 15:30
Välkommen till en workshop med tema skogsskötsel, naturhänsyn och sociala värden.

Workshopen arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk och Linnéuniversitetet i samarbete med Skogssällskapet inom ramen för temaforskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS).

Syftet med sammankomsten är att presentera och diskutera aktuella forskningsfrågor, nya resultat och praktiska erfarenheter kring workshopens tema. Inbjudan riktar sig både till forskare och praktiker för att öka samverkan och kommunikation mellan doktorander, forskare, skogsindustrin och dess intressenter.

Översiktligt innehåll

  • Skötsel av skyddszoner kring vattendrag
  • Effekter av skogsbränder
  • Skogsskötsel för sociala värden
  • Blandskog och biodiversitet

Program

09:30-10:00 Fika

10:00-10:15 Välkommen! (FRAS, STCS, Skogssällskapet)

10:15-10:45 Skötselavtal längs värdefulla vattendrag i Jönköpings län, Babs Stuvier Sveaskog

10:45-11:15 Cutting edge: Contemporary practices of riparian buffer retention around headwaters in Sweden and beyond, Lenka Kuglerova SLU Umeå (english)

11:15-11:45 Skogsskötsel för rekreation, Charlotta Kabo Stenberg Skånska Landskap (svenska)

11:45-12:15 FRAS-projekt: Modelling the effects of regeneration method on growth and conomy of Scots pine stands, Mikolaj Lula SL

12:15-12:45 FRAS-projekt: Thinning around oaks in Norway spruce stands, consequences on biodiversity and spruce production, Delphine Lariviere, Skogforsk

12:45-13:45 Lunch

13:45-14:15 Mixtures and biodiversity conservation in a changing forest landscape, Adam Felton, SLU Alnarp

14:15-14:45 Skogsbrand eller naturvårdsbränning – vad vill ”naturen” ha, Marcus Abrahamsson, Skogssällskapet

14:45-15:15 Diskussion, frågor, avslut

15:15-15:30 Fika

Lokal

Kooperativa Pagoden, Gullbergs Strandgata 15, Göteborg
(Cirka 15 minuters promenad från tågstationen.)

För mer information om programmet

Emma Holmström emma.holmstrom@lnu.se
Erika Olofsson erika.olofsson@lnu.se
Karin Hjelm karin.hjelm@skogforsk.se

Det går inte längre att anmäla sig till kursen. Anmälningstiden har gått ut.

Visa deltagarlista
Namn Företag
Fredrik Asp FA Skog o Plan
Mattias Berglund Skogssällskapets Förvaltning AB
Kent  Claesson Borås Stad
Anders Ehrenström Sydved
Magnus Hellgren Smålands skogs- och trästrategier
Karin Hjelm Skogforsk
Klara Joelsson Södra Skogsägarna
Ulf Johansson SLU
Grace Jones LNU
Fredrik Jönsson Skogssällskapet
Joakim Källman Prästlönetillgångarna i Skara stift
Karin Lindblad Johansson Partille kommun
Isak Lodin SLU
Urban Nilsson SLU
Johan Norman Skogsstyrelsen
Erika Olofsson Linnéuniversitetet
Magnus Persson Linnéuniversitetet
Monika Vallin Rosell Skogsförvaltning i väst AB
Göran Örlander Södra