Gå till:

Konferens: Entreprenadskogsbruk i samverkan – en väg till långsiktiga lösningar

Foto: Gösta Lindwall
KONFERENSERNA ÄR INSTÄLLDA! Tyvärr är vi tvungna att ställa in konferenserna både i Vrigstad och i Uppsala i spåren av Corona-risken.

Vi skjuter upp konferenserna och hoppas på ett bättre läge i höst/vinter.

Du som redan anmält dig kommer att bli kontaktad via mejl och alla konferensavgifter kommer att betalas tillbaks.

Du är välkommen att höra av dig till Tomas Johannesson om du har några frågor. 

 

URSPRUNGLIG TEXT

Genom ökat samspel ser vi möjlighet till ökad lönsamhet. Konferensen vänder sig till beställare och utförare av skogliga tjänster inom drivning och skogsvård.

Konferensen arrangeras av en grupp entreprenörer och skogsföretag som tillsammans med Skogforsk under en lång tid arbetat med olika frågor för att stärka länkarna i skogsbrukskedjan. Målet är att alla parter ska kunna bedriva sina verksamheter på ett långsiktigt, tryggt och lönsamt sätt. 

Under konferensen diskuteras bland annat affärsrelationer, gränssnittet mellan entreprenörer och deras kunder samt kompetens- och rekryteringsfrågor. Du åker hem med nya kunskaper och idéer som kan förbättra din egen vardag.

Under konferensen blandas presentationer och workshops med syfte att tillsammans med dig som deltar föra frågorna framåt.

Konferensen ges vid 2 olika tillfällen och på två orter

Klicka på den ort du är intresserad av att anmäla dig till för att komma till anmälningsformuläret.

Program

08:30 Dagen inleds
Intro och incheckning
Vad är SESAM? – historik och axplock

Presentationer av genomfört FoU inom området

  • Rekryteringsproblem inom skogsvården
  • Affärsrelationer
  • Gränssnittsfrågor
  • Kompetensförsörjning

12:00 – 13:00 Lunch

Workshops på relevanta teman
Redovisning från workshops
Återkoppling till grupparbeten från förmiddagen
Avslutande diskussioner

17:00 Dagen avslutas

De företag som arrangerar konferensen är medlemmar i ESG - samverkansgruppen för entreprenadsskogsbruket:
SCA, Holmen, VIDA, Karl Hedin, Södra, Sydved, SE Skogsentreprenörerna, JOLO AB, Alfa Skogsservice, Way Out East, Hovmantorp Skogstransporter, Sveaskog, Mellanskog, Drivaren AB och Skogforsk.